Tutaj miejsce na jakiś cytat lub inna krótka informację.

KOZIEROWSKI Stanisław

KOZIEROWSKI ( Dołęga - Kozierowski) Stanisław ( 1874 - 1949), proboszcz w Winnejgórze, kanonik gnieźnieński, profesor Uniwersytetu Poznańskiego.                 Ur. 28 IX 1874 w Trzemeszynie w rodzinie mistrza szewskiego Floriana i Antoniny z Buszkiewiczów. Naukę na poziomie średnim zaczął w Progimnazjum w Trzemieszynie, a kończył maturą w 1896 w Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu. Należał do gimnazjalnego tajnego kółka Tow. Tomasza Zana. Studia teologiczne…
Czytaj dalej...

Wspomniemie o mojej Matce Jadwidze z Szembeków Szeptyckiej

Jadwiga z Szembeków Szeptycka urodziła się 16 marca 1883 roku, jako najstarsze z trojga dzieci Piotra Szembeka i Marii z Fredrów Szembekowej. Otrzymała wraz z rodzeństwem bardzo staranne wychowanie. Ojciec uczestnik powstania styczniowego, do którego przekradł się przez granicę wraz ze swoim bratem Aleksandrem, był wnukiem Piotra Szembeka, generała z powstania listopadowego i prawnukiem Ignacego, posła na Sejm Czteroletni. Matka zaś, gorąca patriotka, wychowana była…
Czytaj dalej...

Rys historyczny Szkoły Podstawowej w Siemianicach

Nie można oddzielić historii życia szkoły od historii Siemianic. Historia wsi i jej właścicieli wywarła bardzo duży wpływ na kształt i charakter szkoły w Siemianicach. Szembekowie finansowali szkołę dbając o jej polski charakter. Szkoła istniała na wsi od 1694  jako jednoklasowa, od 1858 dwuklasowa a od 1881 r trzyklasowa. w roku 1836 wybudowano szkołę drewnianą pod słomą jako organistówka z salką szkolną. W roku 1860 wzniesiony…
Czytaj dalej...

Powojenne szkolne lata ss. Urszulanek Unii Rzymskiej.

Po zakończeniu wojny na Lubelszczyźnie już we wrześniu 1944 roku rozpoczęły siostry szkolną pracę z dziećmi i młodzieżą. Z wielkim entuzjazmem i zapałem organizowano na nowo szkoły. Od razu ruszyła Szkoła Podstawowa, początkowo sześcioklasowa, później siedmioklasowa, kierowana przez m. Michalinę Jedliczkę. Uczęszczało do niej kilkaset uczennic. Równocześnie rozpoczęto naukę w Gimnazjum i Liceum posiadających prawa państwowe. Brakowało lokali by pomieścić uczennice, szkoła cieszyła się ogromnym zaufaniem…
Czytaj dalej...

Matka Bożena Szerwentke (1902-82) urszulanka Unii Rzymskiej

Wychowanki: Irena Daremniak, Maria Wójtowicz, Maria Wyrzykowska-Toth 20. rocznica śmierci Matki Bożeny, przypadająca 9 lipca 2002 r., skłoniła nas do przypomnienia osoby tej charyzmatycznej wychowawczyni.  Matka Bożena Szerwentke - oddana Bogu zakonnica, wybitny pedagog - była długoletnią dyrektorką szkół urszulańskich w Lublinie i Poznaniu. Po zamknięciu szkół przez władze komunistyczne została przełożoną urszulańskiego Domu w Poznaniu. Ostatni okres życia spędziła w Krakowie, pracując w Wydziale…
Czytaj dalej...

Hr. Szembek Aleksander

Siemianice, Powiat Kempiński, Poznańskie (obecnie: gm. Łęka Opatowska, pow. kępiński, woj. wielkopolskie) Sejm Dzielnicowy w Poznaniu w 1918 r. zgromadził przedstawicieli wszystkich stanów Wielkopolski. Wśród delegatów nie zabrakło przedstawicieli ziemiaństwa. Był wśród nich przedstawiciel ziemiańskiego rodu z Siemianic (pow. kępiński) – hr. Aleksander Szembek. Kolejne pokolenia Szembeków z Siemianic żyjące w okresie zaborów dawały przykład Polakom nie tylko z południowej Wielkopolski, ale także tym z…
Czytaj dalej...

Rocznica Powstania Styczniowego

Obchodzimy rocznicę  Powstania Styczniowego. Towarzystwo Krańców Ziemi Ojczystej Genius Loci w Siemianicach chce podzielić się świadectwami o tamtych dniach opisanymi w historycznych źródłach. Udostępniamy  Kronikę Szkoły w Siemianicach z lat międzywojennych ubiegłego wieku; fragment nekrologu przepisanego w kronice z „Przewodnika Katolickiego”:. „[...]Tu pracował długie lata i w roku 1906, kiedy przeszedł w stan spoczynku. Cztery pokolenia tutejszych hrabstwa Szembeków  przeżył śp. Leopold Pankiewicz, a dwa…
Czytaj dalej...

Najnowsze artykuły