Tutaj miejsce na jakiś cytat lub inna krótka informację.

Dzień Kultury Chrześcijańskiej

W Siemianicach Towarzystwo Krańców Ziemi Ojczystej Genius Loci przy współpracy wszystkich wspólnot i stowarzyszeń  naszego terenu pielęgnuje kulturę chrześcijańską
w różnych formach i działaniach. Cyklicznie, corocznie są organizowane pielgrzymki rowerowe do Częstochowy. W tym roku już siódma.  Także co roku odbywa się Dzień Kultury Chrześcijańskiej na którym dzielimy się  świadectwami o ludziach utożsamiających wzory postaw chrześcijańskich oraz kulturą muzyczną i wizualno-plastyczną.

            W tym roku 7 czerwca w Domu Katolickim odbył się IV Dzień Kultury Chrześcijańskiej pod hasłem „KULTURA CHRZEŚCIJAŃSKA KULTURĄ MIŁOŚCI”.  Przybyli na tą uroczystość wójt  Gminy Łęka Opatowska Adam Kopis, dyrektor Zespołu Szkół w Siemianicach Izabela Krzywańska, ksiądz proboszcz Marek Olszewski
oraz przedstawiciele wspólnot, stowarzyszeń i społeczeństwa Parafii św. Idziego
w Siemianicach a także zaszczycili swą obecnością goście z Lasek, Bolesławca, Chróścina
i Jarocina.

             Po przywitaniu wszystkich przybyłych przez prezes Towarzystwa Genius Loci  Krystynę Macioszczyk uroczystość rozpoczął Chór Parafialny pod dyrygenturą pani Janiny Uszyckiej. Następnie odbyła się prezentacja multimedialna ks. dr Sławomira Kęszki „SPOTKANIE Z BOGIEM W KL DACHAU” w której uświadomiono obecnym tragiczną sytuację polskich księży, między innymi dwóch z Siemianic ks. proboszcza Józefa Krzywoszyńskiego i ks. Maksymiliana Scherwentke, w obozie koncentracyjnym w Dachau. W tym obozie przebywali duchowni różnych wyznań i narodowości. Wszyscy oni byli prześladowani a dodatkowe szykany spotykały polskich księży katolickich aby zmusić ich
do wyparcia się narodowości i wiary. Z świadectw tych księży wynika, że bardzo dotkliwie odczuwali głód Eucharystii. Z pomocą im w miarę swoich możliwości przychodzili kapłani innych narodowości, którzy mogli odprawiać Mszę świętą. Inspiracją do refleksji
nad  gehenną duchowieństwa polskiego w czasie II wojny światowej były pieśni eucharystyczne w wykonaniu Parafialnego Chóru.

            Parafialna Schola, pod kierownictwem Pani  Martyny Pacyny, swoimi pięknie wykonanymi religijnymi utworami wprowadziła nas do zapoznania się z następnymi świadectwami martyrologii duchowieństwa katolickiego z okresu lat wojny i lat powojennych. Ten okres w naszych dziejach w powiecie kępińskim przygotował nauczyciel historii z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczeniu Adrian Stempniewski.  Przybliżył nam postać księdza proboszcza Siemianic i Baranowa Stanisława Hundta zamordowanego przez pracowników Urzędu Bezpieczeństwa oraz ks. proboszcza  Chromohorbu z obwodu lwowskiego i Siemianic Edwarda Stankiewicza. Ich najtragiczniejsze przeżycia były związane z czasem tuż przed i zaraz po zakończeniu wojny. Ksiądz E. Stankiewicz był prześladowany przez nacjonalistów ukraińskich. Opuszczając Ukrainę w bydlęcym wagonie
z narażeniem życia zabrał do Polski wyposażenie tamtejszego kościoła. 15 sierpnia 1945 roku zostaje proboszczem Siemianic i zaczyna  swą pracę od wszelkich remontów i uzupełnienia brakującego wyposażenia kościoła zdewastowanego i wywiezionego przez Niemców
oraz pracę duszpasterską z nowymi parafianami.  Pozostała po nim opinia świętości
i skromności. Był zawsze tam, gdzie potrzebna była jego obecność. Jest pochowany
na cmentarzu w Kępnie.

            Pieśni wykonane przez Parafialny Chór pozwoliły obecnym wyciszyć się i przenieść do następnego okresu w życiu narodu. Czasu PRL-u i obecnych, do czasu  świętego Jana Pawła II. Ten czas i tą atmosferę w sposób mistrzowski przekazali nam uczniowie Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego z Opatowa pod kierunkiem nauczycielek Joanny Durlej i Iwony Stryjak. Koncert ten był ciekawym połączeniem śpiewu i muzyki z obrazem multimedialnym przedstawiające życie i nauczanie św. Jana Pawła II.

            Chór Parafialny  swym repertuarem  podsumowuje to co już przeżyliśmy. 
Pełni wrażeń słuchamy występ  zespołu Ars poetica pana Marka Kowalskiego do jego muzyki i jego tekstów oraz tekstu Edwarda Stachury. Jesteśmy oszołomieni. Przenosimy się
do tu i teraz. Naszego teraźniejszego życia i naszych wyborów. Krańcowych, czyli niełatwych wyborów. Dźwięk fletu i gitary potęguje treść śpiewnej przez Karolinę Krawiec i Marka Kowalskiego, jego i Stachury poezji. Na flecie akompaniowała Maja Kasprzak.

            Po zakończeniu części artystycznej prezes Genius Loci  podziękowała rozdając obrazy przedstawiające św. Jana Pawła II wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się
do tego, że w takiej formie mógł odbyć się IV Dzień Kultury Chrześcijańskiej i powiedziała, że kontynuacją tego dnia będą dalsze działania, które rozpoczną się w lipcu w ramach projektu „PIEKNO W NAS I WOKÓŁ NAS”, i zaapelowała do wszystkich świadków historii najnowszej aby dali swoje świadectwo historii naszego regionu. Poprosiła także osoby, które w jakikolwiek sposób mogą przyczynić się do renowacji grobu Ś. P. ks. E. Stankiewicza
do włączenia się do tej akcji. Zaprosiła obecnych do zwiedzenia w sali Biblioteki  Publicznej mieszczącej się w Domu Katolickiej  wystawy „KOŚCIÓŁ ZIEMI NASZEJ”  będącej kontynuacją treści przekazanej wcześniej w formie śpiewu, muzyki i prezentacji multimedialnych. Wystawę przygotowała bibliotekarka Jolanta Gąszczak.

            Następnie zabrał głos wójt Gminy Łęka Opatowska Adam Kopis dziękując wszystkim jeszcze raz podkreślił, że o kulturę chrześcijańską należy dbać, pielęgnować i kształcić
na co dzień. Zabrał głos autor książki p. t. „Zdarzyło się w Siemianicach” Stefan Matysiak. Dał świadectwo o niektórych faktach niedalekiej przeszłości. Prezes K. Macioszczyk pożegnała wszystkich i jeszcze raz zaprosiła wszystkich do zwiedzania wystawy w bibliotece.

 

            Kultura (z łac. colere = „uprawa, dbać, pielęgnować, kształcenie”) – termin ten
jest wieloznaczny, pochodzi od łac. cultus agri („uprawa roli”), interpretuje się go w wieloraki sposób przez przedstawicieli różnych nauk. Kulturę można określić jako ogół wytworów ludzi, zarówno materialnych, jak i niematerialnych: duchowych, symbolicznych (takich jak wzory myślenia i zachowania). Najczęściej rozumiana jest jako całokształt duchowego i materialnego dorobku społeczeństwa. / https://pl.wikipedia.org/wiki/Kultura /

 

  • Czytany 112656 razy
Więcej w tej kategorii: Boże Ciało »
Powrót na górę

Najnowsze artykuły