Tutaj miejsce na jakiś cytat lub inna krótka informację.

Rocznica Powstania Styczniowego

Obchodzimy rocznicę  Powstania Styczniowego. Towarzystwo Krańców Ziemi Ojczystej Genius Loci w Siemianicach chce podzielić się świadectwami o tamtych dniach opisanymi w historycznych źródłach. Udostępniamy  Kronikę Szkoły w Siemianicach z lat międzywojennych ubiegłego wieku; fragment nekrologu przepisanego w kronice z „Przewodnika Katolickiego”:. „[...]Tu pracował długie lata i w roku 1906, kiedy przeszedł w stan spoczynku. Cztery pokolenia tutejszych hrabstwa Szembeków  przeżył śp. Leopold Pankiewicz, a dwa…
Czytaj dalej...

Najnowsze artykuły