Logo

Zarząd Towarzystwa

Zarząd Towarzystwa:

  • prezes Krystyna Macioszczyk
  • wiceprezes Jolanta Gąszczak
  • wiceprezes Teresa Szulc
  • sekretarz Monika Sarnowska -Stempniewska
  • skarbnik Maria Mądra

 

Komisja rewizyjna:

  • Mączka Grażyna
  • Jurasik Bożena
  • Śmiech Anna
Towarzystwo Krańców Ziemi Ojczystej GENIUS LOCI. Wszelkie prawa zastrzeżone.