Tutaj miejsce na jakiś cytat lub inna krótka informację.

Super User

Super User

Plener malarski w Siemianicach

W Siemianicach 21 września 2015 roku odbył się plener malarski zorganizowany w ramach projektu „PIĘKNO W NAS I WOKÓŁ NAS” współfinansowanego przez Urząd Gminy w Łęce Opatowskiej.  W plenerze wzięli udział członkowie Stowarzyszenia Plastyków Amatorów z Kępna,  Towarzystwa Krańców Ziemi Ojczystej GENIUS LOCI z Siemianic a także mieszkańcy Siemianic. Plastycy z Kępna już po raz trzeci zaszczycają nasze okolice swoją obecnością. Organizatorem  pierwszego pleneru (w 2008 roku) było Towarzystwo Miłośników Ziemi Kępińskiej, drugiego w Chróścinie  oraz trzeciego w Siemianicach Stowarzyszenie Amatorów Powiatu Kępińskiego i Towarzystwo Genius Loci z Siemianic.

Siemianice mają wielowiekowe tradycje malarskie. Podobno już w latach międzywojennych były organizowane w pałacu w Siemianicach plenery malarskie. To właśnie tutaj piękno otaczającego świata  inspiruje ludzi do utrwalania doznawanych wrażeń. Zewnętrzne bodźce we współudziale bogactwa wewnętrznego świata sprawiają, że zarówno na obrazach jak i fotografiach przedstawiona jest synteza wrażeń wizualnych i przeżyć emocjonalnych. Siemieńskie pejzaże były inspiracją już dla Jadwigi z Szembeków Szeptyckiej. Jeden z jej obrazów pod tytułem „Prosna” można było podziwiać w czasie pleneru. Udostępniony był również katalog z wystawy w Malborku. Zawierał on przykłady malarstwa Stanisława Szembeka, urodzonego w Siemianicach. Reprodukcje tego artysty wzbudziły duże zainteresowanie obecnych.

Projekt „PIĘKNO W NAS I WOKÓŁ NAS” zakłada przeprowadzanie działań zmierzających do upowszechnienia wiedzy o osobach, które działając w Wielkopolsce i na jej rzecz zapisały się w historii Polski. Na nowoutworzonej stronie internetowej http://www.geniuslocisiemianice.org.pl umieszczane są biogramy upamiętniające osoby urodzone lub wychowane w Siemianicach oraz działające społecznie i zawodowo w naszej wsi a także zdjęcia miejsc charakterystycznych dla okolic Siemianic. Strona internetowa będzie służyć jako skarbnica świadectw, dokumentów historycznych oraz wszelkich przejawów piękna w działalności mieszkańców naszej małej ojczyzny.

Siemianice są wsią niezwykłą. Leżą na granicy trzech województw: opolskiego, łódzkiego i wielkopolskiego. W jej historii przeplata się dziedzictwo kulturowe wszystkich tych regionów. Umieszczenie informacji opatrzonych zdjęciami na stronie internetowej będzie promocją zasłużonych Wielkopolan poza granicami naszego województwa. Chcemy upamiętnić m. in. ks. Maksymiliana Scherwentke urodzonego w Siemianicach, który zginął w Dachau, siemieńskiego proboszcza ks. Józef Krzywoszyński, przedstawicieli rodu Szembeków czy włościan, którzy zapisali się w historii Siemianic i Polski np. w czasie powstania styczniowego. Wszystkie te osoby i miejsca reprezentujące naszą małą ojczyzną  dokumentujemy także podczas takich wydarzeń jak warsztaty fotograficzne prowadzone przez Kazimierza Mirosława Giela. Czy  plenery malarskie, które staramy się łączyć z organizowanymi podczas ich trwania wystawami. Najbliższym takim wydarzeniem będzie wernisaż na którym będziemy mogli podziwiać prace powstałe podczas wrześniowego pleneru malarskiego. Odbędzie się on 7 listopada 2015 roku o godz. 1700 w Domu Parafialnym im. Ks. Krzywoszyńskiego w Siemianicach.

Współpraca  dzieci i młodzieży z osobami dorosłymi przy spotkaniach ze świadkami historii naszego regionu umożliwia czerpanie z mądrości i doświadczeń osób w starszej dorosłości. Jest to naturalna okazja podczas której uczestnicy rozwijają swoje umiejętności komunikacyjne oraz uczą się od siebie wzajemnie. Świadkowie historii mają okazję do dania świadectwa natomiast młodzież i dzieci zapoznały osoby starsze z nowinkami technologicznymi prowadząc warsztaty z obsługi TI.

Towarzystwo GENIUS LOCI organizujący ten projekt zaktywizował wszystkie możliwe wspólnoty, stowarzyszenia i jednostki administracyjne do wspólnych działań na rzecz promocji Siemianic i okolic.

 

KOZIEROWSKI Stanisław

  • październik 23, 2015
  • Dział: Biogramy

KOZIEROWSKI ( Dołęga - Kozierowski) Stanisław ( 1874 - 1949), proboszcz w Winnejgórze, kanonik gnieźnieński, profesor Uniwersytetu Poznańskiego.

                Ur. 28 IX 1874 w Trzemeszynie w rodzinie mistrza szewskiego Floriana i Antoniny z Buszkiewiczów. Naukę na poziomie średnim zaczął w Progimnazjum w Trzemieszynie, a kończył maturą w 1896 w Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu. Należał do gimnazjalnego tajnego kółka Tow. Tomasza Zana. Studia teologiczne odbył w Seminarium Duchownym w Poznaniu i w Gnieźnie, przyjmując święcenia  kapłańskie 12 IX 1899. Pracował następnie jako wikariusz we Wronkach, od 1 IV 1901 w Gostyniu i w latach 1903 – 1905 w Ostrzeszowie.  Pewien czas wyjeżdżał do pracy wśród wychodźców w Westfalii i Saksonii. W 1905 został komentarzem parafii w Siemianicach ( dekanat kępiński), a w 1910 otrzymał probostwo w Skórzewie ( dek. bukowski ).  W 1929 przeniósł się  do Winnejgóry ( dek. miłosławskiej), gdzie był proboszczem do śmierci. W kwietniu 1931 otrzymał tytuł honorowego kanonika Kapituły Metropolitalnej Gnieźnieńskiej.

Wspomniemie o mojej Matce Jadwidze z Szembeków Szeptyckiej

Jadwiga z Szembeków Szeptycka urodziła się 16 marca 1883 roku, jako najstarsze z trojga dzieci Piotra Szembeka i Marii z Fredrów Szembekowej. Otrzymała wraz z rodzeństwem bardzo staranne wychowanie.

Ojciec uczestnik powstania styczniowego, do którego przekradł się przez granicę wraz ze swoim bratem Aleksandrem, był wnukiem Piotra Szembeka, generała z powstania listopadowego i prawnukiem Ignacego, posła na Sejm Czteroletni. Matka zaś, gorąca patriotka, wychowana była przez swego dziadka Aleksandra Fredrę, oficera wojsk napoleońskich oraz ojca, uczestnika powstania węgierskiego z 1848 roku.

Od dziecka prawie Jadwiga, nazywana w domu Inką, prowadziła ze swoją siostrą Zofią pracę konspiracyjną. Za zgodą swojej matki zorganizowały polską tajną szkołę, do której uczęszczały dzieci z Siemianic i Rakowa. Uczyły dzieci w małych grupkach, każdą grupę dwa razy w tygodniu. Uczyły też religii po polsku. Za dobrą naukę dzieci otrzymywały nagrody książkowe.

Józef Kopydłowski

Zapraszamy do pobrania prezentacji przedstawiającej Józefa Kopydłowskiego.

Praezentacja do pobrania tutaj.

 

  

Subskrybuj to źródło RSS

Najnowsze artykuły